جهت گیری های کلان

چشم انداز
قرار گرفتن در بین 10 شرکت برتر داروساز کشور تا سال 1404 با اتکا به اهداف ذیل:
1 –بالاترین سهم بازار داروهای کشور
2- تولید محصولات جدید در هر سال
3-رشد سهم صادرات به فروش و ارز آوری برای کشور

مسئولیت شرکت
هم وطنان ما فارغ از هر نوع نژاد و سن می بایست در سلامتی کامل و با آرامش زندگی خود را ادامه دهند، با این باور ما در خانواده گروه سرمایه گذاری دارویی گلرنگ در طول این سالها کوشیده‌ایم تا فرهنگ ارتقاءکیفیت را در قلب و ذهن‌مان نهادینه کنیم و سهمی در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه داشته باشیم. همچنین با انتقال دانش از شرکای و اتکا به فرهنگ یادگیری سازمان خود، ظرفیت‌های علمی‌مان را توسعه می‌دهیم و متعهد هستیم که راهکار‌های درمانی به‌روز دنیا را در دسترس همگان قرار دهیم. در برابر سلامت جامعه، خود را مسوول می دانیم.