گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت سرمایه گذاری

دارویی گلرنگ

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ در سال ۱۳۸۹ توسط گروه صنعتی گلرنگ تأسیس و به حوزه مهم و بنیادی صنعت دارو وارد شد. شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان خود، مدیران مجرب و تلاش شبانه روزی نیروهای متخصص، مسیر پیشرفت در عرصه تولید و عرضه محصولات دارویی را به نحوی طی کرد که امروز، نه تنها توانایی تولید فرآورده های دارویی را از ماده اولیه (API) تا محصول نهایی داراست، بلکه میزان قابل توجهی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر می کند.

اهداف
چشم انداز

قرار گرفتن در بین ۱۰ شرکت برتر داروساز کشور تا سال ۱۴۰۴ 

با اتکا به اهداف ذیل:

  • بالاترین سهم بازار داروهای کشور
  • تولید محصولات جدید در هر سال
  • رشد سهم صادرات به فروش و ارز آوری برای کشور
ماموریت

رعایت انصاف و عدالت را در مواجهه با دیگر همکاران در اولویت خود قرار می دهیم.
کارکنان، سرمایه ما هستند. در راستای حفظ و نگهداشت این سرمایه ارزشمند همواره از امنیت روانی، آرامش روحی و تعالی معنوی همکاران خود حمایت می کنیم.
پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت‌‌های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی و یادگیری همه همکاران، فراهم می‏آوریم. 
اشاعه فرهنگ کار گروهی و رعایت انضباط را از وظایف مهم خود می‌دانیم.
اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان و مشارکت آن‌ها در اقدامات سازمان را که لازمه ماندگاری و پایداری است مورد توجه قرار می دهیم.

ارزش ها

• رعایت انصاف و عدالت را در مواجهه با دیگر همکاران در اولویت خود قرار می دهیم.
• کارکنانش سرمایه ما هستند. در راستای حفظ و نگهداشت این سرمایه ارزشمند همواره از امنیت روانیش آرامش
روحی و تعالی معنوی همکاران خود حمایت می کنیم.
• پیلرفت علمی و ارت ای حرفه ایش حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت های برابر آموزشیش راه را برای ارت اء
شبلی و یادگیری همه همکارانش فراهم میآوریم.
• اشاعه فرهنگ کار گروهی و رعایت انضباط را از وظایف مهم خود می دانیم.
• اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان و ملارکت آن ها در اقدامات سازمان را که الزمه ماندگاری و پایداری است مورد
توجه قرار می دهیم.

شرکت فاران شیمی

شرکت ابیان فارمد

شرکت واریان فارمد

شرکت هستی بهین فارمد

شرکت سروش مانا فارمد

شرکت هستی آریا شیمی

شرکت فاران شیمی

شرکت فاران شیمی

شرکت ابیان فارمد

شرکت آرین سلامت سینا

شرکت فارمد سلامت سینا

شرکت ابیان دارو

شرکت ابیان سلامت

شرکت فاران فارمد

شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان

 

شرکت سلامت پخش هستی

شرکت واریان فارمد

شرکت فاران شیمی

شرکت سروش مانا فارمد

مهندس قاسم‌علی آشفته

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس مهرداد والی نژاد

معاون مالی و اقتصادی

دکتر مهدی نریمانی

معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت

دکتر یاسر موحدی

معاون برنامه ریزی راهبردی

راهی که پیموده ایم...