گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت سروش مانا فارمد

شرکت تحقیقات و پژوهش دارویی سروش مانا فارمد در سال ۱۳۹۸ تأسیس و در حوزه داروهای دانش بنیان و فرآورده‌های پیشرفته در حوزه تشخیص و درمان (سنتیک، گیاهی، طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) مشغول به فعالیت است.