گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت سروش مانا فارمد

سروش مانا فارمد

شرکت دانش بنیان سروش مانا فارمد در ابتدای سال ۱۳۹۸ با هدف تحقیق و توسعه و همچنین تولید مواد اولیه مؤثره دارویی فعالیت خود را آغاز نموده است از جمله دستاوردهای این شرکت می‌توان به کسب دانش فنی تولید مواد مؤثره دارویی نظیر نالترکسون هیدروکلراید، نالبوفین هیدروکلراید، تترابنازین و دولوکستین هیدروکلراید به عنوان محصولات دانش بنیان سطح یک و پریگابالین، دفرازیروکس و متیل وینیل کتون به عنوان محصولات دانش بنیان سطح دو اشاره نمود. این شرکت در حال حاضر به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوآور شناخته می‌شود.