گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ (Linkedin)

شرکت فاران شیمی

فاران شیمی

شرکت داروسازی فاران شیمی در سال ۱۳۸۱ با هدف تولید مواد شیمیایی حد واسط دارویی تأسیس شد و با تولید ماده حد واسط دارویی اسید سالیسیلیک کار خود را آغاز نمود. این شرکت دانش بنیان در سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با گروه صنعتی گلرنگ آغاز و اکنون با بهره‌گیری از مهارت و دانش متخصصان داخلی و با تولید انواع مواد موثره دارویی و داروهای آماده مصرف یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه دارویی گلرنگ است .