گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت فاران شیمی

شرکت دارو سازی فاران شیمی در سال ۱۳۸۱ با هدف تولید مواد شیمیایی حد واسط دارویی تأسیس شد و با تولید ماده حد واسط دارویی اسید سالیسیلیک کار خود را آغاز نمود. این شرکت در سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با گروه صنعتی گلرنگ آغاز و اکنون با بهره‌گیری از مهارت و دانش متخصصان داخلی و با تولید انواع مواد موثره دارویی و داروهای آماده مصرف یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دارویی گلرنگ است . ‌