معرفی هولدینگ دارویی گلرنگ

هدفگذاری ما و همکارانمان در «هولدینگ دارویی گلرنگ» تولید و توزیع با کیفیت‌ترین محصولات دارویی به منظور رفع نیازها و ارتقا سطح سلامت جامعه با بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در تمامی حوزه های چرخه دارو است.سیر تشکیل شرکت های هولدینگ به شرح زیر می باشد:


...