گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

معرفی هولدینگ دارویی گلرنگ

هدفگذاری ما و همکارانمان در «گروه دارویی گلرنگ» تولید و توزیع با کیفیت‌ترین محصولات دارویی به منظور رفع نیازها و ارتقا سطح سلامت جامعه با بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در تمامی حوزه‌های چرخه دارو است.