شرکت هستی آریا شیمی

شرکت هستی آریا شیمی ، در سال 1389 با هدف تامین نیاز مواد مؤثره دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی و به عنوان یک شرکت دانش بنیان تأسیس شده است. طراحی و ساخت مواد مؤثره دارویی، محصول نهایی، ایجاد دانش فنی و انتقال آن از مقیاس آزمایشگاهی به تولید صنعتی، احداث کارخانه مواد موثره دارویی، مطابق با معیارهای جهانی و نیازهای ملی، با بکارگیری دانش متخصصان و محققان و با تاکید بر تجربیات گذشته، دانش روز و با نگاه به آینده، مأموریت شرکت هستی آریا شیمی است.