هستی بهین فارمد

شرکت هستی بهین فارمد در سال ۱۳۹۸ با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با اتکا بر تکنولوژی های برتر دنیا با هدف تولید فرآورده های دارویی در حوزه ی پرخطر، پپتیدی و بیوتکنولوژی در جهت تولید محصولات با کیفیت مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده است.اهداف شرکت هستی بهین فارمد، توسعه محصولات جدید و نوآورانه، به کارگیری دانش و فناوری های نوین، ارتقای سلامت جامعه ، رضایت بیماران و مصرف کنندگان، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سرمایه های دانشی، کسب جایگاه برتر در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی می باشد.