گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت وندا فارمد

وندا فارمد

شرکت فناوران وندا فارمد یکی از شرکت‌های دانش بنیان و عضو پارک فناوری پردیس می‌باشد که در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط جمعی از متخصصین دانشگاهی و صنعت تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تولید فرآورده‌های دارویی و مکمل‌های غذایی آغاز نمود. این شرکت دارای فناوری تولید مواد نانو و میکرو مقیاس و تولید کننده فرآورده‌های لیپوزومال و میسلار خوراکی و تزریقی است. شرکت در سال ۱۳۹۹ خط تولید مایعات خوراکی لیپوزومال خود را در محل شتابدهنده هنام فارمد تاسیس و در سال ۱۴۰۲ به گروه دارویی گلرنگ پیوست.