چشم انداز

قرار گرفتن در بین 10 شرکت برتر داروساز کشور تا سال 1404 با اتکا به اهداف ذیل:
1 –بالاترین سهم بازار داروهای کشور
2- تولید محصولات جدید در هر سال
3-رشد سهم صادرات به فروش و ارز آوری برای کشور