گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

پرسشنامه متقاضیان استخدام

مرحله ۱ از ۸

مشخصات فردی
تاریخ تولد:(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
وضعیت مسکن:
وضعیت نظام وظیفه:(Required)