مدیران ارشد

قاسمعلی آشفته

مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره
  • تلفن: ۲۴۸۵۲۱۰۰