گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ (Linkedin)

برگزاری مجمع عمومی سالانه گروه دارویی گلرنگ

مجمع عمومی سالانه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۲ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ۲۰ تیر سال ۱۴۰۳ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، مجمع عمومی سالانه گلرنگ با هدف بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، گزارش حسابرس مستقل و انتخاب حسابرسان سال ۱۴۰۳ با حضور دکتر سزاوار، نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ، دکتر شایان ،معاون مالی و اقتصادی، آقای جبینی، معاون شرکت‌ها و حاکمیت سازمانی، و سایر مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ، آقای مهندس آشفته، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ، آقای والی‌نژاد، معاون مالی و اقتصادی، دکتر نریمانی، معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت، دکتر بهروز، مدیر امور هیئت مدیره شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی و سایر مدیران هلدینگ دارویی گلرنگ برگزار شد .

در این مجمع، شرکت‌کنندگان به بررسی گزارش‌های عملکردی هلدینگ دارویی گلرنگ پرداختند. همچنین، گزارش حسابرس مستقل ارائه و حسابرسان سال ۱۴۰۳ انتخاب گردیدند. در ادامه، گزارش عملکرد مالی و منابع انسانی هلدینگ ارائه شد و راهکارهایی برای بهبود فعالیت‌های آتی هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه ارائه گردید.

سایر اخبار

دانستنی ها