گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

هم اندیشی مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

هم اندیشی مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ در محل سالن همایش هتل اسپیناس پلاس در تاریخ ۲۲ مهر و ۶ آبان با موضوع مارکتینگ برگزار گردید.

سایر اخبار

دانستنی ها