هم اندیشی مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

هم اندیشی مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ در محل سالن همایش هتل اسپیناس پلاس در تاریخ ۲۲ مهر و ۶ آبان با موضوع مارکتینگ برگزار گردید.