گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ (Linkedin)

بازدید جناب آقای مهندس آشفته و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ از شرکت ابیان فارمد

جناب آقای مهندس آشفته، معاونین و مدیران ارشد هلدینگ دارویی در صبح شنبه سوم تیرماه در شرکت ابیان فارمد حضور داشته و دیدار صمیمی با همکاران و مدیران ارشد یکی از شرکت های خانواده دارویی گلرنگ داشتند .

سایر اخبار

دانستنی ها