گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ (Linkedin)

برگزاری اولین جلسه کمیته HSE در سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ، جلسه کمیته HSE با محوریت “ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت در محل کار” در روز ۲۴ خرداد ماه سال جاری با حضور کارشناسان HSE کلیه شرکت‌های خانواده دارویی گلرنگ به ریاست جناب آقای دکتر بروستانی و جناب آقای دکتر عادلی زاده در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ برگزار گردید.

در این جلسه کلیه کارشناسان گزارشی از عملکرد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ ارائه نمودند و سپس چالش ها و موانع پیشرفت پروژه‌های HSE مطرح و در جهت رفع موانع و پیشبرد اهداف و برنامه‌های جدید، مصوباتی تصویب گردید. همچنین مقرر شد در جلسه بعد علاوه بر گزارشات معمول گزارشی نیز از میزان اجرائی شدن این مصوبات ارائه گردد.

سایر اخبار

دانستنی ها