برگزاری اولین جلسه کمیته HSE در سطح شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

با توجه به مصوبه اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ جهت ارزیابی HSE شرکتهای زیر مجموعه و تشکیل کمیته HSE در فواصل سه ماه  با حضور مسئولین HSE شرکتهای زیر مجموعه و مشاورHSE (دبیر کمیته ) دکتر عادلی زاده  به منظور بررسی (چالشهای موجود ، ارائه راهکار لازم و تصمیم سازی جهت برنامه ریزی  لازم  بهبود مستمر و بهسازی محیط کار) و ارتقاء سطح ایمنی  در تاریخ 29/3/1401 در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ برگزارشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در print
Print