برگزاری جشن سالروز تاسیس شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ