گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی

در روزهای نهم و شانزدهم مهر ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک کاربردی با حضور همکاران واحدهای توسعه راهبردی هلدینگ دارویی گلرنگ در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقا و تقویت رویکرد استراتژیک هلدینگ در جهت تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ایی است. تسهیلگری این دوره بر عهده آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی از متخصصین مطرح مدیریت استراتژیک در ایران بوده است.

سایر اخبار

دانستنی ها