گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ جزو ۵ شرکت رویایی کارجویان صنعت داروسازی کشور

به گزارش روابط عمومی، بر اساس گزارش جامع جذاب‌ترین کارفرمایان که توسط ایران‌تلنت با بررسی آمار دوره‌ایی شرکت‌ها و تحلیل متخصصان و نظرسنجی از کاربران خود تهیه و در فضای مجازی منتشر شد، شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ جزو ۵ شرکت رویایی کارجویان صنعت داروسازی ایران می‌باشد.

ایران‌تلنت اولین و بزرگترین وب سایت استخدامی ایران است که نزدیک به یک میلیون نفر از جامعه متخصصان و مدیران ایرانی به عضویت آن در آمده‌اند و بالغ بر ۵۰۰۰ شرکت معتبر داخلی و خارجی، استخدام‌های خود را از طریق آن انجام می‌دهند.

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ، بر این باور هست  که منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه‌ی این شرکت می‌باشد. از این رو از تمامی منابع و امکانات برای جذب نخبگان مورد نیاز  و حفظ و ارتقای کارکنان فعلی بهره جسته و با رقابتی‌سازی محیط کار تمامی تلاش خود برای ارتقای نیروی انسانی خویش به منظور حفظ و ارتقای سلامت جامعه به کار می‌برد.

سایر اخبار

دانستنی ها