گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ و شرکت ابیان دارو در لیست ۳۰ برند محبوب کارفرمایی

ایران تلنت در پایان هر سال اقدام به برگزاری یک نظر سنجی در خصوص انتخاب برند محبوب کارفرما می کند. امسال نیز دومین گزارش برند محبوب کارفرما  با حضور نزدیک به ۲۵ هزار نفر منتشر شد. در گزارش منتشر شده نام گروه صنعتی گلرنگ و شرکت ابیان دارو (زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ) نیز بعنوان عضوی  از برندهای محبوب کارفرمایی در لیست این ۳۰ شرکت برتر قرار گرفته است.

برای انتخاب این برندها علاوه بر میزان حقوق دریافتی، شاخص های دیگری همچون فرصت ارتقا و رشد، مسیرشغلی، فرصت یادگیری، وجود تعادل بین کار و زندگی و… به مورد بررسی قرار گرفته است.

سایر اخبار

دانستنی ها