گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

۴ علائم مهم که نشان‌دهنده تمرین‌زدگی یا بیش‌تمرینی است

تمرین‌زدگی برای افراد مختلف متفاوت است. مقاومت هر فرد در برابر ورزش‌های سخت به مرور زمان اتفاق می‌افتد.

هم برای مردان و هم برای زنان، ورزش بیش از حد خطر آسیب ناشی از استفاده بیش از حد، مانند آسیب‌های تاندون و  میزان استرس را افزایش می دهد. این آسیب ها ناشی از ضربه‌های مکرر هستند. سیستم ایمنی بدن شما نیز می‌تواند آسیب ببیند. در حالی که ورزش متوسط می‌تواند سیستم ایمنی بدن شما را بهبود بخشد، ورزش بیش از حد می‌تواند عکس آن عمل کند.

سایر اخبار

دانستنی ها